Langkah-Langkah Untuk Memperbesar Dan Memperkecil Peta

Posted on
Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta – Hai sobat segala fakta, sesudah kemarin kita membahas Komponen – komponen Peta dan kelompok peta, kini kita membahas langkah-langkah untuk memperbesar dan memperkecil peta. Setelah kau memahami langkah-langkah dalam menciptakan peta, jenis-jenis simbol peta dan penggunaanya, kini kita pelajari bagaimana cara memperbesar dan memperkecil peta. Langkah-langkah untuk memperbesar peta sama halnya dengan memperkecil peta, hanya tinggal kebalikannya. Langkah-langkah yang sanggup kau lakukan ialah sebagai berikut :
langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta
Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta
a. Menggunakan grid
Memperbesar dan atau memperkecil peta dengan sumbangan grid atau garis-garis koordinat yaitu dengan mmeberikan garis khayal pada peta yang terdiri atas garis lintang dan garis bujur.
Jika gambar suatu kawasan diperbesar, berarti bentuk kawasan tetap, tetapi ukuran panjang dan lebar diperbesar, biangan pembagi skala menjadi lebih kecil, dan detail gambar makin banyak. Sebaliknya, jikalau gambar suatu kawasan diperkecil maka bentuk kawasan tetap, tetapi ukuran panjang dan lebar diperkecil, bilangan pembagi skala menjadi lebih besar dan detail gambar semakin sedikit. Urutan kerja sebagai berikut :
1. Menentukan kawasan yang akan digambar, contohnya menggambar peta pulau jawa, diketahui peta orisinil skala 1 : 15.000.000 berukuran 40 x 30 cm.
2. Menentukan pembesaran atau pengecilan gambar
a. Jika skala kawasan yang akan digambar menjadin1 : 7.500.000 ini berarti peta skala diperbesar 2 kali dan ukuran peta diperbesar 2 kali menjadi 80 x 60 cm.
b. Jika skala kawasan yang akan digambar menjadi 1 : 30.000.000, ini berarti skala peta diperkecil ½ kali dan ukuran peta diperkecil ½ kali menjadi 20 x 15 cm.
3. Menarik garis-garis yang sejajar garis tepi peta asli, sehingga terbentuk petak-petak. Jarak antargaris diadaptasi dengan ukuran pembesaran atau pengecilan. Misalnya jikalau peta orisinil berukuran petaknya 4 x 4 cm maka peta yang gres 8 x 8 cm jikalau diperbesar, menjadi 2x 2 cm jikalau diperkecil.
4. Melakukan langkah yang sama ibarat tahap 3 pada kertas lain yang dipersiapkan untuk memindahkan gambar.
5.Meniru teladan garis yang membentuk gambar kawasan dalam peta orisinil pada kertas yang sudah dipersiapkan. Penarikan arah garis diadaptasi dengan titik-titik potong antara garis yang membentuk gambar kawasan dengan garis-garis yang membentuk petak-petak pada peta asli.
Setelah tiruan gambar kawasan pada peta selesai dilakukan, tahap terakhir ialah melengkapi bagian-bagian (komponen-komponen) peta pada gambar yang baru.
b. Fotocopy
Cara yang harus kau lakukan yaitu dengan memfotocopy peta tersebut. Bila kau ingain memperbesar peta maka gunakanlah mesin fotocopy yang sanggup memperbesar peta. Sebelum difotocopy, usahakan peta yang akan diperbesar skalanya sudah dirubah dlam bentuk skala garis atau batang, semoga perbuahan hasil peta yang diperbesar akan sesuai dengan perubahan skalanya. Akan tetapi, jikalau masih dalam bentuk skala angka maka akan sangat sulit untuk menyesuaikannnya.
c. Menggunakan alat pantograph
Selain dengan memmperbesar grid dan memfotocopy untuk memperbesar dan memperkecil peta,  maka sanggup memakai alat pantograph.
Pantograph sanggup mengubah ukuran peta sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pada dasarnya, kerja pantograph menurut jajaran genjang. Tiga dari empat sisi jajaran genjang (A, b dan c) mempunyai skala faktor yang sama. Skala pada ketiga sisi tersebut sanggup diubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu memperbesar atau memperkecil peta. Pada alat ini juga dipakai formulasi yaitu :
 = 100.
Contoh :
Suatu peta akan diperbesar 5 kali lipat
Diketahui : m = 1 (besar peta yang asli)
M = 5 (Besar peta yang akan dibuat)
Maka skala faktor =  x 100  = 20

Setelah didapat besarnya skala faktor, kemudian fotograf diatur sehingga masing-masing lengan pantograph mempunyai skala faktor sama dengan 20. Selanjutnya peta yang akan diperbesar letakkan di tempat B dan kertas gambar kosong letakkan di tempat gambar A yang sudah dilengkapi pensil. Kemudian gerakkan B mengikuti peta asal, melalui beling pengamat atau dijiplak.
Tag: Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta, Langkah-langkah untuk Memperbesar dan memperkecil peta
Gambar Gravatar
Waduh gk tau mau ngomong apa bro!